Prezime, očevo ime, ime LJUBINKOVIĆ VASE JAŠA
Godina rođenja 241122
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 191049
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna