Prezime, očevo ime, ime LJUBISAVLEJVIĆ RADIV. BORIVOJE
Godina rođenja 211121
Narodnost Srbin
Opština PARAĆIN
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 120251
Datum puštanja 120255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna