Prezime, očevo ime, ime LJUBOTINA JOVANA LAZO
Godina rođenja 90504
Narodnost Srbin
Opština PULA
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 101149
Datum puštanja 080352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 08 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna