Prezime, očevo ime, ime LJUBOVIĆ RADE MILE
Godina rođenja 150530
Narodnost Srbin
Opština GRAČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220554
Datum puštanja
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna