Prezime, očevo ime, ime LJUCOVIĆ RAME ĆAMIL
Godina rođenja 51117
Narodnost Albanac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 300850
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna