Prezime, očevo ime, ime LJUCOVIĆ PETAR
Godina rođenja
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja 180851
Organ
Predat
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne