Prezime, očevo ime, ime LJUMOVIĆ ILIJE BRANISLAV
Godina rođenja 170228
Narodnost
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 170556
Datum puštanja 170561
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna