Prezime, očevo ime, ime LJUMOVIĆ MILOŠA MILOVAN
Godina rođenja 261120
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 070251
Datum puštanja 100354
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna