Prezime, očevo ime, ime LJUMOVIĆ MILOVANA MILOVAN
Godina rođenja 28
Narodnost Crnogorac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna