Prezime, očevo ime, ime MACANOV PETRA KIRO
Godina rođenja 160607
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 110649
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna