Prezime, očevo ime, ime MAČEVSKI PETROV SPIRO
Godina rođenja 90124
Narodnost Makedonac
Opština BITOLA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 251149
Datum puštanja 70751
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna