Prezime, očevo ime, ime MAČUKATIN ANTUNA VELIBOR
Godina rođenja 19
Narodnost Hrvat
Opština BRAČ
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 040649
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna