Prezime, očevo ime, ime MAĐAREVIĆ NIKOLE RADOMIR
Godina rođenja 191115
Narodnost Srbin
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140449
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna