Prezime, očevo ime, ime MADRONIĆ IVANA VLADO
Godina rođenja 18
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 260549
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 08 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna