Prezime, očevo ime, ime MADŽGALJ MARKA DRAGIŠA
Godina rođenja 211109
Narodnost Crnogorac
Opština BIJELO POLJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 140449
Datum puštanja 140453
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna