Prezime, očevo ime, ime MAHMUTOVIĆ NAILA EDHEM
Godina rođenja 200120
Narodnost Srbin
Opština PIRAN
Srez KOPER
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 190449
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna