Prezime, očevo ime, ime MAJCEN MARTINA IVAN
Godina rođenja 150112
Narodnost Slovenac
Opština NOVO MESTO
Srez NOVO MESTO
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 180151
Datum puštanja 180156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna