Prezime, očevo ime, ime MAJCEN MARTINA DUŠAN
Godina rođenja 281016
Narodnost Slovenac
Opština NOVO MESTO
Srez NOVO MESTO
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 180151
Datum puštanja 281156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna