Prezime, očevo ime, ime MAJER ŠIMUNA ADELA
Godina rođenja 96
Narodnost Hrvat
Opština SLAVONSKI BROD
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250449
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna