Prezime, očevo ime, ime MAJER VJEKOSLAVA FRANJO
Godina rođenja 31218
Narodnost Čeh
Opština KUTINA
Srez KUTINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280851
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna