Prezime, očevo ime, ime MAJERIĆ ANTONA JOSIP
Godina rođenja 70326
Narodnost Hrvat
Opština ČAKOVEC
Srez ČAKOVEC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160855
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna