Prezime, očevo ime, ime MALENKO TODORA PETAR
Godina rođenja 100725
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 171051
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna