Prezime, očevo ime, ime MALINOVIĆ JOVE MILAN
Godina rođenja 201013
Narodnost Crnogorac
Opština JAJCE
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 131149
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna