Prezime, očevo ime, ime MANDARIĆ NIKOLE MILOŠ
Godina rođenja 190220
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 260549
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna