Prezime, očevo ime, ime MANDIĆ NIKOLE MILE
Godina rođenja 150127
Narodnost Srbin
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170351
Datum puštanja 170955
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 78 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna