Prezime, očevo ime, ime MARČINKOVIĆ PETRA IVICA
Godina rođenja 140631
Narodnost Hrvat
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170450
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna