Prezime, očevo ime, ime MARETIĆ STJEPANA MIJO
Godina rođenja 260910
Narodnost Hrvat
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 040549
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 19 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna