Prezime, očevo ime, ime MARIĆ DOBROSAVA MILISAV
Godina rođenja 211119
Narodnost Hrvat
Opština LOZNICA
Srez ŠABAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 270450
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna