Prezime, očevo ime, ime MARJANOVIĆ LUKE BRANKO
Godina rođenja 180404
Narodnost Hrvat
Opština MAKARSKA
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090650
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna