Prezime, očevo ime, ime MARJANOVIĆ JOVANA LJUBAN
Godina rođenja 20
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100949
Datum puštanja 020851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna