Prezime, očevo ime, ime BASTA MILE KOSTA
Godina rođenja 230308
Narodnost Hrvat
Opština PERUŠIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250451
Datum puštanja 030353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna