Prezime, očevo ime, ime MARKIČEVIĆ S. ALEKSANDAR
Godina rođenja 111127
Narodnost Crnogorac
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 191051
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna