Prezime, očevo ime, ime AGANOVIĆ MUSTAFE SULEJMAN
Godina rođenja 60920
Narodnost Hrvat
Opština MALI LOŠINJ
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160649
Datum puštanja 171152
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna