Prezime, očevo ime, ime MARKOVIĆ IVANA PETAR
Godina rođenja 19
Narodnost Hrvat
Opština DUBROVNIK
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 291248
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna