Prezime, očevo ime, ime MARKOVIĆ MILUTINA ROSA
Godina rođenja 280913
Narodnost Crnogorac
Opština PLAV
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 210349
Datum puštanja 200851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna