Prezime, očevo ime, ime MARKOVINA IVANA DARKO
Godina rođenja 120425
Narodnost Hrvat
Opština KORČULA
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220549
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna