Prezime, očevo ime, ime MARKOVSKI PETKA NIKOLA
Godina rođenja 150923
Narodnost Makedonac
Opština SANSKI MOST
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 110251
Datum puštanja 120355
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna