Prezime, očevo ime, ime MARKOVSKI MILE ILIJA
Godina rođenja 110115
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 070949
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna