Prezime, očevo ime, ime MARKOVSKI STAVRA EFTIM
Godina rođenja 150423
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 140251
Datum puštanja 070161
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna