Prezime, očevo ime, ime MARKOVSKI STOJANA VENKO
Godina rođenja 13
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 131153
Datum puštanja 050853
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna