Prezime, očevo ime, ime MARTIN JOSIPA JOSIP
Godina rođenja 250202
Narodnost Mađar
Opština BELI MANASTIR
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 171250
Datum puštanja
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna