Prezime, očevo ime, ime BAŠIĆ RUSTEMA HALIM
Godina rođenja 050628
Narodnost Crnogorac
Opština PLAV
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 110549
Datum puštanja 110555
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna