Prezime, očevo ime, ime BAŠIĆ STANKA STEVO
Godina rođenja 261208
Narodnost Srbin
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 281150
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna