Prezime, očevo ime, ime MARUNIĆ DMITRIJA MARKO
Godina rođenja 130110
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140252
Datum puštanja 140855
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna