Prezime, očevo ime, ime MARUŠIĆ BLAŽE MARIJA
Godina rođenja 230113
Narodnost Hrvat
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 060548
Datum puštanja 171052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna