Prezime, očevo ime, ime MARUŠIĆ KUZMANA NADA
Godina rođenja 080814
Narodnost Srbin
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 250849
Datum puštanja 080352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna