Prezime, očevo ime, ime BATOŠ JOVICE RADOJE
Godina rođenja 220214
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100649
Datum puštanja 120754
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna