Prezime, očevo ime, ime MEHMEDOVIĆ ALILA OSMAN
Godina rođenja 61113
Narodnost
Opština ROGATICA
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 301050
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna