Prezime, očevo ime, ime AGANOVIĆ AHMEDA MUHAMED
Godina rođenja 311222
Narodnost Hrvat
Opština JAJCE
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 190950
Datum puštanja 330153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna