Prezime, očevo ime, ime MESAROŠ ANTALA KARLO
Godina rođenja 210806
Narodnost Mađar
Opština KIKINDA
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 180456
Datum puštanja 241157
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna